Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Róma évszámok

2009.12.15

Évszámok

 

(Kr. e.)

753 - Róma alapítása

510 - etruszk királyság vége

494 - ariciai szövetség; Regillus-tó melletti csata

451/450 - XII táblás törvények

445 - érvényes házasság a patríciusok és plebejusok között

 

443 - cenzori intézmény (csak patríciusok)

396 - Veii elfoglalása, colonia Veii területén

367 - Licinius-féle földtörvény

341 - 338 - latin háború

321 - Caudiumi csata

 

312 - Appius Claudius Caecus censorságának kezdete; Aqua Appia és Via Appia építése

296 - római győzelem Sentinum mellett

287 - eltörlik a népgyűlési határozatok szenátusi jóváhagyását

275 - Beneventum, Róma legyőzi Pürhoszt

272 - Anio Vetus építésének kezdete; Pyrrhos halála; szerződés II. Ptolemaiosszal; Tarentum belép Róma szövetségi rendszerébe; karthágóiak Tarentumnál

 

264-241 - I. pun háború

218-201 - II- pun háború

202 - zámai csata

197 - V. Philippos veresége Kynoskephalainál; Hispania citerior és ulterior felállítása

180 - Lex Villia annalis

 

168 - püdnai-csata à Makedónia veresége

149-146 - III. pun háború

133 - a rómaiak Numantia bevételével leverik a hispaniai népek lázadását; Tiberius Gracchus reformkísérlete

90-88 - itáliai szövetséges háború

81 - Sullla lemond a dictatorságról

 

74 - III. Mithridatési háború kitörése

60 - első triumvirátus megalakulása

59 - Caesar consul

48 - Pharsalos

44 - meggyilkolják Caesart (Brutus és Cassius)

 

42- a makedóniai Philippinél vereséget szenved a köztársaságiak utolsó hadserege. Brutus és Cassius öngyilkos lesz. A győztesek felosztják a birodalom kormányzását (Antonius: Gallia és a Kelet; Octavianus: Itália, Hispánia; Lepidus: Africa provincia)

31 - actiumi csata (Antonius flottája vereséget szenved); Antonius és Cleopatra Egyiptomba menekül; Octavianus római provinciává teszi Egyiptomot

30 - Augustus principátusának kezdete, a római császárság megalapítása

27 - a köztársaság „helyreállítása” (Octavianus)

23 - Murena-féle összeesküvés Augustus ellen; Augustus lemond a consulatusról; Agrippa keleti küldetése

 

17 - Augustus örökbe fogadja két fiúunokáját; Ludi saeculares

12 – M. Aemilius Lepidus, egykori triumvir halála; Augustus pontifex maximus lesz (12-9 – Pannonai meghódítása)

2 – Augustust a pater patriae névvel tüntetik ki; Iulia pere (őt és lányát elítélik, száműzik); Lex Fufia Caninia

 

(Kr. u.)

9 -  a germánok tőrbe csalják és megsemmisítik Quincitilus Varus három legióját

14 - Augustus halála (aug. 19)

37 - Tiberius halála; a praetorianusok Caligulát imperatorként köszöntik; Caligulát Augustusszá emelik; Caligula megöli Tiberius unokáját

41 - összeesküvés Caligula ellen; Caligula meggyikolása

54-68 - Nero uralkodása

 

69 – második bedriacumi csata; Antonius Primus Vespasianus számára elfoglalja Rómát; Vitellius halála

71 – Triumphus Iudaicus 

79  - a Vezúv kitörése elpusztítja Pompeji és Herculaneum városokat

96 - Congiarium

98-117 - Traianus uralkodása

 

138 -Aelius Caesar halála; Hadrianus örökbe fogadja T. Aurelius Antoniust 

161-180 - Marcus Aurelius uralkodása (filozófus császár)

193-211 - Septimus Severus uralkodása

212 - Caracalla: Constitutio Antoniniana (a római polgárjog kiterjesztése a birodalom valamennyi szabad lakosára)

235 - Maximust katonái császárrá kiáltják ki; Maximus győztes germán hadrjáata

 

250 - Decius császár vallási edictuma

260-268 – Gallienus egyedüli császársága; keresztényüldözések leállítása

270-275 - Aurelianus uralkodása

284-305 – Diocletianus uralkodása

313 - milánói edictum (Constantinus)

 

324 - Constantinus egyesíti az egész Római Birodalmat

361-363 - Julianus visszatér a pogány hitre

378 - a nyugati gótok a hadrianopolisis csatában legyőzik a rómaiakat

382 - Foedus kötése a nyugti gótokkal; gótok letelepítése

395 - Theodosius halála

 

423-455 - Iohannes Primicerius uzurpációja

453 - Attila halála

476 – Nyugatrómai Császárság bukása

568 - a langobardok elfoglalják Itáliát 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.